OHJEEN TULOSTAMINEN

Voit ha­lu­tes­sa­si tu­los­taa tä­män oh­jeen it­sel­le­si pdf-muo­dos­sa. Muis­ta kui­ten­kin vä­lil­lä tar­kis­taa, onko oh­jet­ta päi­vi­tet­ty esi­mer­kik­si ver­si­o­päi­vi­tyk­sen jäl­keen.

Oh­jeen tu­los­ta­mi­nen

Oh­jeen tu­los­ta­mi­sek­si pois­ta se­lai­men osoi­te­ri­vil­tä vii­mei­sen keno­vii­van ( / ) jäl­kei­nen teks­ti, kir­joi­ta ti­lal­le pdf ja hy­väk­sy rivi en­terillä. Täl­löin jär­jes­tel­mä muo­dos­taa jul­kai­sus­ta pdf-tie­dos­ton, jon­ka voit joko tal­len­taa tai tu­los­taa pa­pe­ril­le.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015