TYHJENNÄ SIVUHISTORIA JA VÄLIMUISTI

Osio päivitetty 20.11.2019

Mozilla Firefox
  1. Avaa va­lik­ko se­lai­men oi­ke­as­ta ylä­nur­kas­ta (kol­me al­lek­kais­ta vii­vaa) ja va­lit­se Ase­tuk­set.
  2. Ase­tuk­sis­sa va­lit­se va­sem­man lai­dan va­li­kos­ta Tie­to­suo­ja ja tur­val­li­suus.
  3. Klik­kaa His­to­ri­a­tie­dot-osi­os­sa Tyh­jen­nä his­to­ria -pai­ni­ket­ta.
  4. Pois­ta kaik­ki his­to­ri­a­tie­dot -ik­ku­nas­sa va­lit­se Pois­tet­ta­va aika -koh­taan Kaik­ki sekä Yk­si­tyis­koh­dat-va­li­kos­sa kaik­ki vaih­to­eh­dot.
  5. Klik­kaa lo­puk­si Pois­ta tie­dot -pai­ni­ket­ta.

Vink­ki! Näp­päin­yh­dis­tel­mäl­lä Ctrl+Shift+Del avau­tuu suo­raan Pois­ta kaik­ki his­to­ri­a­tie­dot -ik­ku­na, jos­sa saat pois­tet­tua his­to­ri­a­tie­dot edel­lä ku­va­tun kal­tai­ses­ti.

Google Chrome
  1. Avaa va­lik­ko se­lai­men oi­ke­as­ta ylä­nur­kas­ta (kol­me al­lek­kais­ta pis­tet­tä) ja va­lit­se Ase­tuk­set.
  2. Va­lit­se Lisä­a­se­tuk­set joko si­vun ala­lai­das­ta tai si­vun va­sem­man ylä­nur­kan pää­va­li­kos­ta (kol­me al­lek­kais­ta vii­vaa).
  3. Lisä­a­se­tuk­sis­sa va­lit­se Tie­to­suo­ja ja tur­val­li­suus -osio ja siel­tä koh­ta Pois­ta se­laus­tie­dot.
  4. Avau­tu­vas­sa Pois­ta se­laus­tie­dot -ik­ku­nas­sa var­mis­ta, että kaik­ki vaih­to­eh­dot ovat va­lit­tu­na ja aika­vä­li­nä on Kaik­ki.
  5. Klik­kaa lo­puk­si Pois­ta tie­dot -pai­ni­ket­ta.

Vink­ki! Näp­päin­yh­dis­tel­mäl­lä Ctrl+Shift+Del avau­tuu suo­raan Pois­ta se­laus­tie­dot -ik­ku­na, jos­sa saat pois­tet­tua se­laus­tie­dot edel­lä ku­va­tul­la ta­val­la.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015