UUSI HAKEMUS

Osio päivitetty 29.6.2020

Uu­den säh­köi­sen ha­ke­muk­sen luon­ti voi­daan aloit­taa etu­si­vul­la koh­das­ta Uusi ha­ke­mus.

Vie hii­ri ik­ku­nan va­sem­paan ylä­reu­naan koh­taan Uusi ha­ke­mus, jol­loin au­ke­aa va­lik­ko ha­et­ta­vis­ta ha­ke­mus­tyy­peis­tä. Va­lit­se ha­lu­a­ma­si ha­ke­mus­poh­ja klik­kaa­mal­la sitä.

Va­lin­nan jäl­keen au­ke­aa esi­täy­tet­ty säh­köi­nen tuki­ha­ke­mus­lo­ma­ke, joka täs­sä vai­hees­sa si­säl­tää väli­leh­det Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma.

Täl­tä si­vul­ta löy­dät myös lin­kit Hyr­rän oh­jei­siin tuki­muo­doit­tain.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015