Julkaisun tiedot

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot
ISBN 978-952-453-903-6 (Verk­ko­jul­kai­su)
ISSN 1797-4429 (Verk­ko­jul­kai­su)

Jul­kai­si­ja: Maa­seu­tu­vi­ras­to, PL 405, 60101 Sei­nä­joki, Puh. 0295 31 2000, www.mavi.fi

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2016 muu­tok­set14.11.2016