Miten poistan turhan hakemuksen?

Osio päivitetty 13.11.2019

Voit pois­taa Hyr­räs­sä ha­ke­muk­sen, jon­ka tila on Aloi­tet­tu, Kes­ken­e­räi­nen tai Jä­tet­ty. Jos vi­ran­o­mai­nen on eh­ti­nyt ot­taa ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn, ha­ke­mus saa­daan mi­tä­töi­tyä vain vi­ran­o­mai­sen te­ke­mäl­lä tuki­pää­tök­sel­lä.

Ha­ke­muk­sen pois­ta­mi­nen ta­pah­tuu han­ke­kir­jas­tos­sa, jon­ne pää­set koh­das­ta Hank­keet.

Aloitetun tai keskeneräisen hakemuksen poistaminen

Jos ha­ke­muk­sen tila on Aloi­tet­tu tai Kes­ken­e­räi­nen, voit pois­taa ha­ke­muk­sen klik­kaa­mal­la Pois­ta.

Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pois­taa ha­ke­muk­sen.

Jätetyn hakemuksen poistaminen

Jos ha­ke­muk­sen tila on Jä­tet­ty, avaa ha­ke­mus ja klik­kaa Toi­min­not-pal­kis­sa ole­vaa Peruu­ta ja muok­kaa -pai­ni­ket­ta si­vun va­sem­mas­sa reu­nas­sa.

Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen. Pe­ruu­tuk­sen jäl­keen ha­ke­muk­sen tila muut­tuu Kes­ken­e­räi­sek­si, ja pois­ta­mi­nen ta­pah­tuu ku­ten edel­lä on ku­vat­tu.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016