Yleistä Hyrrän käytöstä

Osio päivitetty 13.11.2019

Käy­tä se­lai­me­na joko Mo­zil­la Fire­foxia tai Goog­le Chro­mea sekä nii­den uu­sin­ta ver­si­o­ta.

En­nen Hyr­rään kir­jau­tu­mis­ta tyh­jen­nä se­lai­men väli­muis­ti ja ota käyt­töön yk­si­tyi­nen ik­ku­na.

Pyri täy­den­tä­mään ha­ke­mus jär­jes­tyk­ses­sä, sil­lä jat­ku­vat muu­tok­set saat­ta­vat ai­heut­taa on­gel­mia jär­jes­tel­män käy­tös­sä.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016