Tunnistautumisen jälkeen sain ilmoituksen tietojen rekisteröimisestä Maa- ja Metsätalousministeriön omistamaan tietokantaan. Mitä teen?

Osio on päivitetty 8.5.2020

Jos et ole kos­kaan ai­kai­sem­min kir­jau­tu­nut Hyr­rään, ei tie­to­ja­si löy­dy Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön omis­ta­mas­ta tie­to­kan­nas­ta. Jot­ta voit ha­kea tu­kea, on tie­dot tal­len­net­ta­va sin­ne. Va­lit­se­mal­la Jat­ka pal­ve­luun hy­väk­syt sa­mal­la, että tie­to­si tal­len­ne­taan hen­ki­lö­re­kis­te­riin.

Jos va­lit­set Kes­key­tä il­man re­kis­te­röin­tiä, tie­to­ja­si ei tal­len­ne­ta ja pää­sy Hyr­rään evä­tään.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016