1.7. Kalatalousverkosto heitti verkot vesille

Vuo­den 2016 alus­sa aloi­tet­tiin Meri- ja kala­ta­lous­ver­kos­ton ko­ko­a­mi­nen. Ver­kos­ton koor­di­naat­to­ri­na aloit­ti Mer­ja Mäen­sivu. Kala­ta­lous­ver­kos­to sai vuo­den ai­ka­na verk­ko­si­vus­ton  (www.me­ri­ja­ka­la­ta­lous.fi, http://52.29.105.186/web/hav­soch­fis­ke­ri/hav­soch­fis­ke­ri), jol­le koot­tiin run­saas­ti ma­te­ri­aa­lia ja käy­tän­nön vink­ke­jä tuki­ha­kuun. Ver­kos­to sai myös Face­book-si­vun Meri- ja kala­ta­lous­ver­kos­to.

Kala­ta­lous­ver­kos­ton toi­min­ta­suun­ni­tel­ma

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017