6. Sovellettava lainsäädäntö ja muut tausta-asiakirjat

Avus­tus­ta myön­net­tä­es­sä nou­da­te­taan seu­raa­via sää­dök­siä, suo­si­tuk­sia ja pää­tök­siä:

Ruo­ka­ket­jun haku­opas201918.1.2019