1. Johdanto

Täs­sä op­paas­sa ker­ro­taan toi­min­ta­ta­vat ras­vat­to­man mai­to­jau­heen myy­mi­sek­si  in­ter­ven­ti­o­va­ras­toon Suo­mes­sa. In­ter­ven­ti­o­va­ras­toin­tia hal­lin­noi Suo­mes­sa Ruo­ka­vi­ras­to, joka os­taa ras­vat­to­man mai­to­jau­heen Eu­roo­pan uni­o­nin (EU) lu­kuun. Op­paan lu­ke­mi­seen so­pii par­hai­ten Mo­zil­la Fire­fox -se­lain.

Yri­tyk­sen­ne voi myy­dä ras­va­ton­ta mai­to­jau­het­ta in­ter­ven­ti­o­va­ras­toon kiin­te­äl­lä hin­nal­la vuo­sit­tain 1. maa­lis­kuu­ta – 30. syys­kuu­ta vä­li­se­nä ai­ka­na. Mai­to­jau­hees­ta mak­se­taan EU:n mää­rit­te­le­mä in­ter­ven­ti­o­hin­ta, joka on 169,80 eu­roa/100 kg. EU:n vuo­tui­nen mai­to­jau­heen osto­kiin­tiö on 109 000 ton­nia. Kiin­ti­ön täy­tyt­tyä os­to­ja voi­daan Eu­roo­pan ko­mis­si­on pää­tök­sel­lä jat­kaa tar­jous­kil­pai­lu­me­net­te­lyl­lä.

Poik­kek­sel­li­sis­sa mark­ki­na­ti­lain­teis­sa voi­daan kiin­te­ä­hin­tai­ses­ta os­ta­mi­ses­ta luo­pua ja siir­tyä suo­raan tar­jous­kil­pai­lu­me­net­te­lyyn.

Ras­vat­to­man mai­to­jau­heen (SMP) myyn­ti in­ter­ven­ti­o­va­ras­toonMyy­jän opas 20208.2.2019