4 Seurannan mittarit

Vuon­na 2017 ver­kos­to­toi­min­nan puit­teis­sa jär­jes­tet­tiin yh­teen­sä 104 eri­lais­ta ta­pah­tu­maa. Pal­ve­lu­pa­ket­ti­ta­pah­tu­mia näis­tä oli 28.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 20173.4.2018