24. Julkaisun jälkeen tulleet muutokset

Si­tou­mus­eh­dot on jul­kais­tu xx.12.2018.

Tä­hän lis­taan on koot­tu jul­kai­sun jäl­keen tul­leet muu­tok­set.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019