Liite 1. Eläinten hyvinvointikorvauksen eläinryhmät

Nau­dat

Poi­ki­nut nau­ta

Poi­ki­neet nau­dat enin­tään 24 kk

6 kk – 24 kk naa­ras­puo­li­set poi­ki­mat­to­mat nau­dat

2 kk – alle 6 kk ei-liha­ro­tui­set va­si­kat

2 kk – alle 6 kk liha­ro­tui­set va­si­kat

Alle 2 kk ei-liha­ro­tui­set va­si­kat

Alle 2 kk liha­ro­tui­set va­si­kat

Yli 24 kk uros­puo­li­set nau­dat

6 kk – alle 12 kk uros­nau­dat

12 kk – 24 kk uros­puo­li­set nau­dat

Poi­ki­nut nau­ta: ylä­maan­kar­ja, bii­so­nit, gal­lo­way ja te­xas long­horn

6 kk – alle 12 kk uros­nau­dat: ylä­maan­kar­ja, bii­so­nit, gal­lo­way ja te­xas long­horn

Yli 24 kk uros­puo­li­set nau­dat: ylä­maan­kar­ja, bii­so­nit, gal­lo­way ja te­xas long­horn

6 kk – 24 kk poi­ki­mat­to­mat nau­dat: ylä­maan­kar­ja, bii­so­nit, gal­lo­way ja te­xas long­horn

Yli 24 kk poi­ki­mat­to­mat. nau­dat: ylä­maan­kar­ja, bii­so­nit, gal­lo­way ja te­xas long­horn

Poi­ki­neet nau­dat enin­tään 24 kk: ylä­maan­kar­ja, bii­so­nit, gal­lo­way ja te­xas long­horn

2 kk – alle 6 kk va­si­kat: ylä­maan­kar­ja, bii­so­nit, gal­lo­way ja te­xas long­horn

12 kk – 24 kk uros­puo­li­set nau­dat: ylä­maan­kar­ja, bii­so­nit, gal­lo­way ja te­xas long­horn

Siat

Ema­kot, väh. 8 kk

Por­saat, 3 kk ja alle

Liha­siat, yli 3 kk – alle 8 kk

Kar­jut, väh. 8 kk

Nuo­ret sii­tos­siat, yli 3 kk – alle 8 kk

Lam­paat ja vuo­het

Lam­paat yli 12 kk

Ka­rit­sat yli 2 kk

Vuo­het yli 12 kk

Ki­lit yli 2 kk

Sii­pi­kar­ja

Mu­ni­vat ka­nat

Broi­le­rit

Kalk­ku­nat

Teu­ras­tet­ta­vat broi­le­rit

Teu­ras­tet­ta­vat kalk­ku­nat

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019