15. Asiakirjojen säilyttäminen

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen eh­toi­hin liit­ty­vät asia­kir­jat, muis­tiin­pa­not ja to­dis­tuk­set on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan si­tou­mus­kau­den päät­ty­mi­ses­tä.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019