Julkaisun tiedot

Jul­kai­si­ja:

Ruo­ka­vi­ras­to
PL 100, 00027 RUO­KA­VI­RAS­TO
Puh. 029 530 0400
www.ruo­ka­vi­ras­to.fi

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019