2 Nytt år 2020

Nytt år 2020

Gui­den in­ne­hål­ler inga änd­ring­ar i vill­ko­ren för år 2020. Änd­ring­ar­na som gjorts till år 2020 gäl­ler år­tal, and­ra pre­ci­se­ring­ar samt upp­da­te­ra­de län­kar.

Bild: MMM_kuva-ar­kis­to

Tvär­vill­kor2020