3 Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Bild: MMM_kuva-ar­kis­to

Krav på god jord­bruks­hävd och goda mil­jö­för­hål­lan­den

•   Di­kes- och åker­re­nar, skydds­rem­sor och jord­må­nens skick
•    Be­kämp­ning av flyg­hav­re och jät­tel­o­ka
•    Od­ling en­ligt god jord­bru­kar­sed
•    Sköt­sel av trä­dor
•    Be­va­ran­de av land­skap­s­e­le­ment
•    Ta­gan­de av be­vatt­nings­vat­ten
•    Sköt­sel av per­ma­nen­ta be­tes­mar­ker och per­ma­nen­ta gräs­mar­ker
•    Skydd för grund­vat­ten

Tvär­vill­kor2020