Ändringar i guiden 2020

I den här lis­tan sam­man­ställs de änd­ring­ar som gjorts ef­ter pu­bli­ce­ran­det.

Tvär­vill­kor2020