Lukuohjeet ja tulostus

Voit lu­kea Vil­je­li­jä­tu­kien haku­o­pas­ta kai­kil­ta pää­te­lait­teil­ta näyt­tö­koos­ta riip­pu­mat­ta. Tau­lu­kot, kaa­vi­ot ja ku­vat suu­ren­tu­vat, kun klik­kaat nii­tä.

Jos luet jul­kai­sua tie­to­ko­neel­ta­si, voit siir­tyä seu­raa­vil­le si­vuil­le näy­tön ala­reu­nan tai näp­päi­mis­tön nuo­li­näp­päi­mil­lä.  Avaa­mal­la va­sem­mal­ta Si­säl­lys-väli­leh­den voit siir­tyä suo­raan ha­lu­a­maa­si lu­kuun klik­kaa­mal­la sitä. Kos­ke­tus­näy­töl­li­sel­lä pää­te­lait­teel­la siir­ryt seu­raa­val­le si­vul­le pyyh­käi­se­mäl­lä kuva­ruu­tua oi­ke­al­le tai va­sem­mal­le.

Tu­los­ta Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas täs­tä.

Tu­los­ta Pää­tuki­haun tuet 2020 täs­tä.

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020