Ei-tuotannollisten investointien korvaus

UUT­TA 2020

Lue li­sää tu­es­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi → Vil­je­li­jä → Tuet ja ra­hoi­tus → Ei tuo­tan­nol­li­set in­ves­toin­nit.

Ai­em­pien vuo­sien tuki­eh­dot ovat osoit­tees­sa www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paat → Ei-tuo­tan­nol­li­set in­ves­toin­nit.

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020