Muutokset Viljelijätukien hakuoppaassa 2020

Vil­je­li­jä­tu­kien haku­opas on jul­kais­tu 26.3.2020. Tä­hän lis­taan on koot­tu jul­kai­sun jäl­keen tul­leet muu­tok­set.

Tuenhakijan perusopas:

Päätukihaun tuet:

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020