Julkaisun tiedot

Vil­je­li­jä­tu­kien haku­opas 2020

Ku­vat: MMM / Ruo­ka­vi­ras­to / Stu­dio Tomi Aho (joh­dan­to), kuva­pank­ki­kuva (Luku­oh­jeet ja tu­los­tus), MMM_kuva-ar­kis­to (muut ku­vat)

Jul­kai­si­ja:
Ruo­ka­vi­ras­to
PL 100
00027 RUO­KA­VI­RAS­TO
Puh. 029 530 0400
www.ruo­ka­vi­ras­to.fi

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020