Nationella husdjursstöd – anvisningar för ansökan år 2016 Stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland, nordligt husdjursstöd och nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning