Förbindelsevillkor för miljöersättning 2015 Med 2015- 2016 ändringar