Import- och exportlicenser för jordbruksprodukter November 2019