Förbindelsevillkor för miljöersättning 2015 Med 2015- 2017 ändringar