Användarmanual till ansökningstjänsten för import- och exportlicenser April 2020