Från produktionen frikopplat stöd svin- och fjäderfähushållning 2020