Nordligt husdjursstöd – anvisningar för ansökan år 2020